What is dugong? Dugong in the world Dugong in Japan Dugong in aquarium Dugong Photo Gallery